Nyttige informationer

Børnehuset SnurreToppen er en privat pasningsordning under fritvalgsordningen jævnfør dagtilbudslovens §78 og §80, hvor kommunen giver økonomisk tilskud.

Vi har samlet en række informationer, som i forældre kan have brug for. Vi håber i får svar på de spørgsmål i måtte have, ellers kontakt os for yderligere informationer eller forespørgelser. Dette kan i gøre ved at ringe (mellem kl 12 og 14), skrive sms på tlf. 22638901 eller sende en mail på JJohansen65@gmail.com


Godkendelse

Vi er af Sønderborg kommune godkendt, som privat børnepassere, til at passe 10 børn i vores pasningsordning.


Vores vikarer er godkendt til at passe op til 5 børn, når en af os er syg, skal til læge, tandlæge m.m.


Kontakt evt. tilsynførende pædagog for private børnepassere, Mette Christoffersenmmch@sonderborg.dk  for uddybelse af "kriterier for godkendelse af private børnepassere".

Tavshedspligt

Både vores familie, vikarer og os selv er selvfølgelig underlagt tavshedpligt, omkring alt vedr. de familier, der har sin gang her i hjemmet. Også efter at barnet er stoppet.

Tilsyn

Der vil være min. 4 kommunale tilsyn årligt. Såvel anmeldte, som uanmeldte, for at sikre alles trivsel og sikkerhed i Børnehuset SnurreToppen. Ved disse tilsyn laves en tilsynsrapport der hænges op til forældrenes orientering.


Ud over de tilsyn kommunen foretager, har vi valgt at lave kontrakt med Dagplejekonsulent.dk v/Mai-Britt Ellebæk Jensen, for ekstra tilsynsbesøg og faglig sparring i hverdagen. Det skal sikre at børnene udvikler sig alderssvarende, samt sikre at alle i Børnehuset SnurreToppen trives.

Pris - Tilskud - Forsikring

2018

Forældres egenbetaling udgør pr. md. i 12 mdr. (incl. feriepenge) kr. 2200,- fra barnet er 24 uger til 2 år og 8 mdr.
Tilskud der søges fra kommunen udgør pr. md. kr. 5949,- ind til den md. barnet fylder 2 år og 9 mdr. 
Prisen er kr. 8149,- (egenbetaling + tilskud fra kommunen) som indbetales til vores konto den sidste hverdag i md. forud. (kontonr. fremgår af kontrakten). 
Tilskuddet fra kommunen sættes ind på betalers nem-konto sidste hverdag måneden forud. 

Der betales alle 12 mdr. da det er incl. feriepenge og pladsen kan derfor ikke opsiges pr. 1. juli eller 1. december med mindre barnet fylder 2,9 år den md. og får tilbudt en børnehaveplads.
Prisregulering varsles 1 mdr. før. Typisk ved årsskiftet i takt med kommunens regulering.
Ved manglende betaling kan vi opsige samarbejdet med dags varsel.

Der ydes ikke hel eller delvis friplads. Der ydes dog søskende rabat efter kommunens gældende regler. 

Yderligere info omkring tilskud fra Sønderborg kommune kan hentes hos Heidi Hjortnæs, på pladsanvisningen. Tlf. nr. 88 72 52 65

 

Forsikring

Det anbefales at i har tegnet en fuldtids ansvars/ulykkes-forsikring til jeres barn, da det er den der skal dække, hvis barnet kommer til skade hos os. Kontakt evt. jeres forsikringsselskab og hør om jeres barn er medforsikret i jeres ansvars/ulykkes-forsikring.

Alt dette er med i prisen

 

 

Hvis i hellere vil medbringe jeres egne bleer og cremer må i selvfølgelig gerne det. 

Får dit barn modermælkserstatning eller specialkost skal i selv medbringe dette, samt sutteflaske.Derudover har vi tegnet kontrakt med dagplejekonsulent Mai-Britt Ellebæk Jensen, om pædagogisk bistand og faglig sparring i hverdagen, samt besøg/tilsyn udover de tilsyn Sønderborg kommune foretager.

I kan læse mere om Mai-Britt ved at klikke her

Og som en selvfølge masser af tryghed, omsorg, smil, sjov læring og udvikling.

Dette skal i medbringe

Kosten i SnurreToppen

Kosten skal være sund og give energi og næring, så barnet kan udvikle sig. Gode kostvaner har betydning for trivsel og sundhed, og risikoen for fødevareallergi mindskes med den rigtige kost.
Kostvaner grundlægges i barndommen og da børnene får en stor del af deres måltider her hos os, er det naturligt at vi tager medansvar for de gode kostvaner.

Måltiderne skal være hyggelige og rare.

Børn er ikke født kræsne, det er noget vi voksne tillægger dem. Børn skal smage alt, også det vi voksne ikke bryder os om. Måske bryder de sig ikke om konsistensen eller smagen første gang de smager det, men det kan de måske tredje eller femte gang de får det tilbudt.
Børn ser hvad vi voksne spiser og gør som os!

Der tilbydes følgende måltider i SnurreToppen

Ca. 8.30 Formiddagsmad - brød, boller el. knækbrød m. ost, frugtpålæg el. marmelade (engaaaang imellem pålægschokolade). Hertil serveres vand.

Ca, 10.45 Frokost - rugbrød, grovbrød el. pita m. f.eks. kødpålæg, æg, makrel, laks, torskerogn, kylling, frikadeller el. middagsrester, samt grøntsager. Hertil serveres økologisk letmælk og vand.

Ca. 14.15 Eftermiddagsmad - brød, knækbrød el. boller, frisk frugt, frugtgrød el. yoghurt m. frugt. Hertil serveres vand.

De børn der kommer tidligt og de børn der går sent hjem får tilbudt en snack som mellemmåltid. F.eks. brød, ostestave el. frugt.
Ved arrengementer som fastelavn, jul, påske o.s.v. overholdes kostpolitikken ikke.....
*Hvis barnet får modermælkserstatning eller specialkost skal i selv medbringe dette.

Åbningstider

Vi er fleksible i forhold til åbningstiderne og aftaler for hvert enkelt barn.
Fortæl hvilke tider i har brug for og vi finder ud af om det kan lade sig gøre i.f.t. de andre børns tider og vores timeantal.

 

Ferie/lukkedage

Vi holder følgende ferie om året, hvor der ikke er nogen alternativ pasning. Vi bestræber os dog på at få det afpasset med jeres ferie og holder som reglen fri i skolernes ferier.

Her er ferieplanen for 2018  (begge dage inkl.)

22. dec. '17 - 2. jan. '18  Juleferie
12. - 16. februar  Uge 7 (skolernes vinterferie)
26. - 28. marts  Påskeferie
11. maj Dagen efter kr. himmelfartsdag
8. juni Lukkedag

9. juli - 27- juli

Uge 28, 29 og 30 Sommerferie

15. - 19. oktober

Uge 42 (skolernes efterårsferie)

21. dec. '18 - 3. jan. '19

Juleferie

Ved sygdom

Bliver dit barn syg, kan vi ikke modtage det i SnurreToppen. Både af hensyn til de andre børn, men også fordi vi ikke kan give dit barn den fornødne ro og omsorg det har brug for. Dit barn skal være helt rask og feberfri inden det kan møde i SnurreToppen igen. Dog er det ikke feber der afgør om et barn er sygt, men lige så meget dets almene tilstand og barnet skal kunne følge en hverdag hos os. M.h.t. Smitsomme sygdomme hos børn forholder vi os som oftest til Sundhedsstyrelsens vejledning. 

Bliver en af os syg, er der faste vikarer tilknyttet (godkendt af Sdbg. kommune til at passe 5 børn), så i ikke skal finde hurtige alternativer om morgenen.

Vores vikarer er søde, vellidte og dygtige. Lillian er tidligere dagplejer, Lis er tidligere lærer på pension og Trine er uddannet pædagog. De besøger os jævnligt og deltager i nogle af vores arrangementer, så de ikke er fremmed for børnene. Børnene er rigtig glade for deres besøg og helt trygge ved dem.

Læreplan

Dit barn vil i SnurreToppen opleve:


Vi arbejder for at dit barn tilegner sig følgende færdigheder:

 

 

Vi arbejder ud fra en pædagogisk læreplan indeholdende følgene kompetencer;

 

Barnets sprog:

 

Krop og bevægelse:

 

Kulturelle udtryksformer og værdier:

 

Naturen og naturfænomener:

 

Barnets personlige udvikling:

 

Barnets sociale kompetencer:

 

Børnene kan sprogvurderes når de er fyldt 2 år. Til dette anvendes sprogvurderingsskema fra TRAS - Tidlig Registrering Af Sprog.

 

 

Ledige pladser

 

Næste ledige pladser i Børnehuset SnurreToppen;

 

 

Februar 2019 (1 plads ledig, 1 plads reserveret)

Oktober 2019

November 2019

 

 

MEN........ da livet er uforusigeligt, kan der dog hurtigt ske ændringer, eks. flytning, nyt job m.m. så tøv ikke med at forespørge.

 

Venter i barn eller er på barsel og overvejer en plads her i Børnehuset SnurreToppen er i altid velkomne til at kontakte os for muligheder. Vi aftaler så nærmere omkring besøg, så i kan føle jer sikre på at det er det rigtige for jer, og at i har den rigtige mavefornemmelse.

 

I kan skrives op til en plads, men først når der er skrevet kontrakt er i sikre på den er jeres.

 

Kontrakten er gældende til den måned jeres barn fylder 2,9 år og i får tilbudt en børnehaveplads. Ønsker i jeres barn skal blive længere og pladsen er ledig, kan dette lade sig gøre med en ny kontrakt.

Opsigelse

Opsigelsesvarslet for begge parter er løbende måned + 1 måned. Skal ske skriftligt og altid til den 1., så modparten har den senest den sidste hverdag i den forgående måned. Der kan ikke opsiges pr. 1. juli og 1. dec. da disse måneder er udbetaling af feriepenge. Med mindre barnet fylder 2,9 år den måned og får tilbudt en plads i børnehave.

 

Ovenstående træder i kraft når der er skrevet kontrakt.

 

Udebliver betaling, ophører pasningsaftalen, og regning på det skyldige beløb vil efter 2 rykkere, blive sendt til incasso.

 

Hvis ikke andet er aftalt, regner vi med at jeres barn stopper i den md. barnet fylder 2 år og 9 mdr., da det er der det kommunale tilskud falder markant og jeres barn vil få tilbudt en børnehaveplads.

 

Hvis jeres barn bliver i Børnehuset SnurreToppen efter det er fyldt 2 år og 9 mdr. og der er plads, skal vi lave en ny kontrakt.

Hvordan i gør

Første møde

Ønsker i en ledig plads i Børnehuset SnurreToppen ringer i til os og aftaler et møde, hvor vi snakker om hverdagen hos os, om gensidige forventninger og om alle de praktiske ting.

Beslutningen

Når i har besluttet jer for en ledig plads skriver vi en ansøgning om tilskud til kommunen og en kontrakt. Barnet skal være skrevet op til en kommunal dagpleje- eller vuggestueplads på pladsanvisningen, eller allerede gå i en dagpleje/vuggestue (Kan gøres her)

Dette tilbud skal i takke nej til eller opsige den plads i har og meddele at i ønsker plads hos en privat børnepasser.

 

På dette link kan i se ansøgningsskemaet til kommunal tilskud

 

Kommunen udbetaler tilskuddet forud. 

 

Hvis i har yderligere spørgsmål hertil kan i rette henvendelse til kontaktperson for private børnepassere på pladsanvisningen:

Heidi Hjortnæs tlf. 88725265

eller mail; hhjr@sonderborg.dk

Kurser

 

 

 

 

Vi arbejder hver dag på at blive bedre og forny vores viden. Vi deltager på relevante kurser og foredrag. Dette vil primært foregå i aftentimerne og weekenderne, så det er til så lidt gene for jer og børnene som muligt.